Стандарти для людей ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (консультації та налаштування та впровадження СRM Bitrix24)

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (консультації та налаштування та впровадження СRM Bitrix24)

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

про надання послуг у сфері інформатизації та налаштування програмного забезпечення

Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа – підприємець Cкачкова Наталія Володимирівна, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку та який є платником єдиного податку (надалі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері інформатизації та налаштування програмного забезпечення. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового або цифрового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

1.4.1. Факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця https://pravila.best/;

1.4.2. Оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://pravila.best;

1.4.3. Письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://pravila.best/;

1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://pravila.best/;

«Акцепт» – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового або цифрового примірника Договору Сторонами.

«Послуги» – Послуга або декілька Послуг у сфері інформатизації (можуть надаватись наступні послуги: послуги з надання доступу до інформації без передачі авторських прав на таку інформацію, де ціль передачі інформації є навчання на набуття нових знань та навичок, типове та індивідуальне налаштування програмного забезпечення та надання інших консультаційних послуг Замовнику), які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця https://pravila.best/;

«Замовник» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://pravila.best/ та акцептувала даний Договір.

«Виконавець» – суб’єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що надає послуги у сфері інформатизації та налаштування програмного забезпечення реквізити якого зазначено у розділі 14 даного Договору.

«Замовлення» – належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги у сфері інформатизації (можуть надаватись наступні послуги: послуги з надання доступу до інформації без передачі авторських прав на таку інформацію, де ціль передачі інформації є навчання на набуття нових знань та навичок; типове та індивідуальне налаштування програмного забезпечення та надання інших консультаційних послуг Замовнику), а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

3.3. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері інформатизації, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. виконувати умови даного Договору;

4.1.2. надати Замовнику Послуги належної якості;

4.1.3. об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті https://pravila.best/

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;

4.2.2. інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язаний:

5.1.1. своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;

5.1.2. ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця або отримати від Виконавця рахунок з індивідуальним переліком послуг, де обов’язково зазначається назва послуги та об’єм надання послуг. Об’єм послуг виміряється в штуках або годинах.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. оформити Замовлення Послуг, які Замовник отримав від виконавця у вигляді рахунку, де обов’язково зазначені назви послуг та об’єм надання послуг;

5.2.2. вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;

5.2.3. інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Замовник зв’язується з Виконавцем по телефону, чи електронній пошті, чи чату на сайті https://pravila.best/, чи через месенджер та отримує від Виконавця рахунок з переліком послуг та його об’ємом. Якщо замовника задовольняє перелік послуг, об’єм та ціна, тоді Замовник усно або письмово підтверджує це. Після чого Виконавець, якщо це потрібно, підписує Угоду про нерозголошення комерційної таємниці Замовника та надає Замовнику послуги. Оплата послуг здійснюється виключно після надання послуг.

6.2. Строк обробки Виконавцем звернення від Замовника до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та закріпляється у Рахунку виставленому Виконавцем Замовнику.

7.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України гривні.

7.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом:

7.3.1. перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична або юридична особа)

7.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

7.5. Оплата за Послуги здійснюється Замовником протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту укладення Сторонами Договору та виставлення відповідного рахунку Виконавцем. Рахунок (інвойс), складений Виконавцем, є дійсним протягом трьох банківських днів.

7.6. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет та інші)

8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

8.1 Правила надання та отримання Послуг зазначені на відповідній сторінці Веб-сайту https://pravila.best/ та є додатками (невід’ємними частинами) даного Договору. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з’ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі 14 даного Договору Реквізити Виконавця.

8.2. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується оплатою таким Замовником Послуг Виконавця. За умов, що інформацію яку Замовник отримав від виконавця неможливо повернути (щодо навчальних матеріалів: неможливо забрати матеріали які вже передивився Замовник; в разі налаштування програмного забезпечення: неможливо забрати доступ до налаштувань в випадку того, що адміністрування програмним забезпеченням на верхньому рівні завжди надається Замовнику, спростування налаштувань

9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

9.1. Виконавець надає Замовнику обмежений, персональний доступ на використання Послуг і будь-яких матеріалів або інформації, отриманої в процесі навчання або на Сайті. Матеріали і будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг з навчання або на Сайті, Замовник може використовувати тільки для особистого некомерційного використання (тобто Замовник не має права на перепродаж або розповсюдження матеріалів, які стосуються надання Послуг з навчання), за винятком випадків, коли Замовник отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання в інших цілях

9.2. Замовник погоджується створити і використовувати тільки один акаунт і не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього

9.3. Використання Послуг з навчання не дає Замовнику права матеріальної або інтелектуальної власності на використовувані Послуги з навчання або матеріали з навчання

10. ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

10.1. Матеріали з навчання в форматі відео можуть маркуватись водними знаками або маркерами, які ідентифікують Замовника. Такими маркерами можуть виступати наступні дані: email, телефон та інше. Таке маркування виявляє Замовників, які розповсюджують отримані шляхом покупки Послуг з навчання матеріали з навчання.

10.2. При виявленні розповсюдження матеріалів за допомогою мережі Інтернет або інакше Виконавець письмово, або шляхом запису відео з екрану, або інакше фіксує факт розповсюдження матеріалів та офіційним листом в тому числі підписаним за допомогою ЕЦП оповіщає Замовника про факт не виконання Замовником умов даного Договору

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами

11.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства

11.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин)

12. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

12.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

12.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків

13. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

13.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

13.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

13.3. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (група 3) за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

13.4. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

13.5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://pravila.best/. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту https://pravila.best/ Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.

13.6. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

13.7. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.

13.8. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

13.9. Умови повернення коштів: виходячи з того, що послуги з навчання, консультування після їх поставки не є такими, які можна повернути та послуги з налаштування програмного забезпечення також не є возвратними або такими, які можна забрати після поставки, той і повернення коштів після поставки послуг не є можливим.

13.10. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

13.11. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

14. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець Скачкова Наталія Володимирівна

Місцезнаходження: м. Київ, Києво Святошинський район, село Новосілки, вулиця Нова 3, 3

Код за ЄДРПОУ 3226008902

Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA523052990000026001050376281

Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Телефон +380 (63) 824 9001

E-mail: business.processes.iso9001@gmail.com

ЕЦП: https://paperless.com.ua/share/qC7jzjmZhcB7M38mHbOqxmDp7INT3DY0tO0-4CogTqg8210420